Завршен испит по Современи политички системи, Политички партии и интересовни групи

Се известуваат студентите  дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот Современи политички системи ќе се спроведе во следниве два термини:
Термин 1: 17.01.2018 (среда), 10:00 часот, амфитеатар 2

Термин 2: 30.01.2018 (вторник), 10:00 часот, амфитеатар 2

Студентите самостојно избираат во кој од дадените термини ќе го полагаат завршниот испит по предметот Современи политички системи. Полагањето на завршниот испит по предметот Современи политички системи ЗАДОЛЖИТЕЛНО се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 15.01.2018 година. При пријавувањето студентите треба да поднесат уредно пополнета пријава за испит и на неа да го наведат терминот (17.01.2018 или 30.01.2018) во кој планираат да го полагаат завршниот испит по предметот Политички систем.

Завршен испит по Политички систем

Се известуваат студентите на дека ПИСМЕНОТО полагање на завршниот испит по предметот Политички систем ќе се спроведе во следниве два термини:

Термин 1: 17.01.2018 (среда), 10:00 часот, амфитеатар 2

Термин 2: 30.01.2018 (вторник), 10:00 часот, амфитеатар 2

Студентите самостојно избираат во кој од дадените термини ќе го полагаат завршниот испит по предметот Политички систем. Полагањето на завршниот испит по предметот Политички систем ЗАДОЛЖИТЕЛНО се пријавува преку Службата за студентски прашања најдоцна до 15.01.2018 година. При пријавувањето студентите треба да поднесат уредно пополнета пријава за испит и на неа да го наведат терминот (17.01.2018 или 30.01.2018) во кој планираат да го полагаат завршниот испит по предметот Политички систем.

Електронско запишување за студентите од прва година на Политички студии, Политички англиски, Новинарство и Односи со јавност

Почитувани студенти,

Во прилог е упатство за електронско запишување на предметите кои се слушаат во зимскиот семестар. Запишувањето е ЗАДОЛЖИТЕЛНО И ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД 1.12.2017 ДО 10.12.2017.

Упатството може да го превземете ТУКА.

Термин за усмени испити кај проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска во ДЕКЕМВРИСКА казнена сесија

Усмените испити по: Применета економика – на правни студии, Економски систем и економска политика – на политички студии, Применета економика – на студии по новинарство, и Маркетинг – на студии односи со јавност, кај проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска, ќе се одржат на 18.12.2017 – понеделник во 9 часот во Предавална 4.