Устен испит по Маркетинг

Устен испит по Маркетинг – студии односи со јавност ќе се одржи на 6.11.2017 понеделник во 9h во Предавална 4.

Етика во Новинарството

Предметот „Етика во новинарството“ со вон. проф. д-р Дејан Донев, ќе се реализираат секој вторник во терминот од 08-12 часот во амфитеатар 8 почнувајќи од 10.10.2017 година.