Соопштение за упис на Семестар за студентите кои студираат на мастер студии запишани во вториот уписен рок

Во прилог соопштение за упис на Семестар за студентите кои студираат на мастер студии запишани во вториот уписен рок 2017/2018 година. ТУКА

 

Заверување на седми и упис на осми семестар е од 04.2018  до 10.04.2018 година  

Сите студенти заверуваат седми и запишуваат осми семестар независно дали имаат или немаат услов

FEED YOUR BRAIN – мотивација за студентите од светски калибар

По примерот на многу светски настани на кои свои говори имаат луѓе кои имаат што да кажат, од 13 март започнува акцијата „Feed your brain“, реализирана од маркетинг агенцијата “Еден на Еден” во рамките на иницијативата „Мрдни со прст”.

Read more…

Електронско пријавување на предметите во дополнителна/казнена мартовска сесија за студентите од ПРВ ЦИКЛУС- ПРВА ГОДИНА и ВТОР ЦИКЛУС запишани во учебната 2017/2018

Почитувани студенити,

Сите студентите од ПРВ ЦИКЛУС- ПРВА ГОДИНА и ВТОР ЦИКЛУС запишани во учебната 2017/2018 кои планираат да полагаат испити во допонителната/казнена мартовска сесија мора  задолжително електронски да ги пријават соодветните предмети најдоцна до 15.3.2018 година.       

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ И ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР УПИСЕН РОК МАСТЕР СТУДИИ

Почитувани студенти,

Електронското запишување на предметите од зимскиот и летниот семестар за студентите од ВТОР уписен рок на мастер студии задолжително да го направите најдоцна до 16.3.2018 година кај Советникот за ИКТ Мики Бишкоски во Деканат.

Проф. Докмановиќ одржа предавање на Универзитетот на Тексас

На 4 март 2018 година, професорот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и член на Делегацијата на Република Македонија во Меѓународната алијанса за сеќавање на холокаустот, д-р Мишо Докмановиќ одржа предавање во Акерман центарот за студии на холокаустот на Универзитетот на Тексас во Далас. Темата на предавањето беше „Денот потоа – односот на локалното население кон имотот на депортираните Евреи од окупирана Македонија“.

Предавањето на проф. д-р Мишо Докмановиќ беше овозможено со поддршка од Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија, Правниот факултет „Јустинијан Први“ и Акерман центарот на Универзитетот во Тексас.

Распоред на испити во дополнителна/казнена Мартовска сесија

Во прилог е распоредот распоред на испити во дополнителна/казнена Мартовска сесија. ТУКА

Распоредот секојдневно се АЖУРИРА согласно закажувањето од страна на професорите.

Задолжително пријавување на испитите на  студентската служба најдоцна еден ден пред полагањето на испитите доколку нема дополнително соопштение на соодветната насока.

Balkan Social Science Review Volume 11

Dear colleagues and researchers

We are pleased to announce the call for papers for the 11th edition of Balkan Social Science Review
(BSSR). BSSR is a scholarly journal devoted to the region of Balkan viewed from length of different Social
Science disciplines. The BSSR aims to contribute to the research on Political Science, International
Relations, Human Rights, Law, Sociology, Anthropology, Public Administration, Economics and Media
concerning the Balkans. BSSR welcomes research and review articles on all aspects of the social sciences
seen with in the Balkan context, including all interdisciplinary studies within the scope of the Journal.

Read more…

КОНКУРС ЗА СТУДЕНТ/-КА КОЈ/-А ДИПЛОМИРАЛ/-А СО НАЈДОБАР УСПЕХ ВО 2016/2017 ГОДИНА

Се повикуваат студентите кои дипломирале во учебната 2016/2017 година со просечна оценка не помала од 9,00 да се јават на студентски прашања заради определување на најдобар студент за таа година.

Условите кои треба да се исполнат се следниве:

  • Завршување на студиите од прв циклус во роковите определени за исполнување на сите обврски за студиската програма во рок не подолг од 6 месеци од завршувањето на учебната година (на 14.9.2017)
  • Стекнати 18О ЕКТС кредити
  • Просечната оценка да не е помала од 9.00

Студентите кои ги исполнуваат овие услови да го пополнат образецот во прилог и да го достават во службата за студентски прашања најдоцна до 02.03.2018. ТУКА

Соопштение за работно време на службата за студентски прашања

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопјe, започнувајќи од 19.02.2018 година (понеделник), архивата и службата за студентски прашања ќе работат со ново работно време:

· Службата за студентски прашања со странки ќе работи од 12 до 17 часот

· Архивата на факултетот со странки ќе работи од 12 до 15 часот.

Ве молиме да го почитувате работното време.

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Електронското запишување на летен семестар за Прв циклус на студии за прва година се однесува за сите насоки освен за Правни студии.

Во прилог е упатството за електронско запишување на летен семестар за учебната 2017/2018 година. ТУКА

Запишувањето е задолжително и ќе се одвива до 11.2.2018 година.