СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРА ДЕКАДА КАЈ ПРОФ. Д-Р ВЛАДИМИР КАНДИКЈАН, ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВ И ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ШАПКОВА КОЦЕВСКА

Се известуваат студентите дека испитите од втората декада во зимската испитна сесија по предметите Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останатите предмети кај наставниците проф. д-р  Владимир Кандикјан, проф. д-р Александар Стојков и проф. д-р Катерина Шапкова Коцевска, ќе се одржат на 2.2.2022 година, ПИСМЕНО, СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО, во амфитеатар 2 и амфитатар 3, со почеток во 11 ЧАСОТ. Носењето заштитна маска и одржувањето дистанца е задолжително за времетраење на целиот испит.

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите дека испитите кај проф. д-р Тања Каракамишева Јовановска во вторатa декада, ќе се спроведат усно преку електронската платформа Microsoft Teams.

ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување на испити кај проф. д-р Елена Игновска во јануарска сесија

1. Семејно и наследно право на 26.1.2022 година од 10 часот – Join conversation

2. Сите мастер предмети (современи наследно правни системи, новите репродуктивни технологии и правото, социологија на семејството, институти на семејното право, европско семејно право) 25.1.2022 година од 10 часот – Join conversation

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 13.10.2021 година (среда), во 11 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.


Се замолуваат студентите да го почитуваат посочениот термин, бидејќи надвор од определените термини нема да се впишуваат оценки.

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 29.09.2021 година (среда), од 12 до 13 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ

Впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани колеги,

Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Нотарско право, Арбитражно право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка и ГПП на ЕУ на мастер студии, ќе се впишуваат на 15.09.2021 година (среда), од 11 до 12 часот во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ

Соопштение за испитите по Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и останати предмети кај проф. В. Кандикјан, проф. А. Стојков и проф. К. Шапкова Коцевска во втората декада во септемвриската сесија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии или некој друг предмет кај наставниците проф. Владимир Кандикјан, проф. Александар Стојков или проф. Катерина Шапкова Коцевска во втората декада во септемвриската испитна сесија дека испитот ќе се спроведе писмено во амф. 4 на 14 септември со почетокво 9 часот.
Присутните задолжително треба да ги почитуваат протоколите за заштита од Ковид 19 (носење маска, дезинфекција на раце при влез во амфитеатарот и оддржување растојание) 

Соопштение за испитите по Економика, Политичка економија и сите останати предмети кај проф. В. Кандикјан, проф. А. Стојков и проф. К. Шапкова Коцевска во првата декада во септемвриската сесија

Се известуваат студентите кои ќе полагаат испит по предметите Економика, Политичка економија. Деловни финансии или некој друг предмет кај наставниците проф. Владимир Кандикјан, проф. Александар Стојков или проф. Катерина Шапкова Коцевска во првата декада во септемвриската испитна сесија дека испитот ќе се спроведе писмено во амф. 2 на 31 август со почетокво 9 часот.
Присутните задолжително треба да ги почитуваат протоколите за заштита од Ковид 19 (носење маска, дезинфекција на раце на влез во анфитеатарот и оддржување растојание) 

ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 12.07.2021, во кабинет, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија 2020) од 10:00 часот
Облигационо право (февруарска сесија 2021) од 10:10 часот
Облигационо право (јунска сесија 2021) од 10:20 часот
Испити на мастер студии (сите сесии) од 10:40 часот

Н. Гавриловиќ