ДОГОВОРНО ПРАВО: ТЕРМИНИ ЗА ПОСЕТА НА ГРАЃАНСКИ СУДЕЊА (СТАТУС 26.11.2018)

Во прилог се дадени термините за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје, за студентите кои ја слушаат предметната програма договорно право, како задолжителна, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Притоа, на списокот се наоѓаат и студенти кои се запишани во IX-тиот семестар. Следењето судења, за овие студенти, се однесува единствено доколку ја слушаат студиската програма договорно право како задолжителна, а инаку е опционо. Термините и распоредот по групи се фиксни и не подлежат на промени, од причина што составот на групите е најавен на Судската полиција. Студентите се должни со себе да носат индекс и документ за лична идентификација. Исто така, студентите кои посетуваат судења се должни да се најават во Судот десет минути пред соодветниот термин на рочиштето.
Н. Гавриловиќ

microsoft-word Превземете  ТУКА

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux