Društvene, kulturne i demografske odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji

Денес на Правниот факултет”Јустинијан Први” се одржа Промоција на резултатите од научниот проект “Društvene, kulturne i demografske odrednice očuvanja i promicanja nacionalnog identiteta Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji”
По тој повод на нашиот факултет присуствуваа Н.Е. Нивес Тигањ, амбасадорка на Р.Хрватска, в.д. претседателот на Заедницата на Хрватите во РСМ, Јосип Туниќ како и д-р Дражен Живиќ, раководител на проектот, д-р Ивана Бендра и д-р Сандра Цвикиќ, од Институтот за општествени науки “Иво Пилар”, кои ги презентираа резултатите од истражувањето.