Електронско пријавување на испити во есенскиот испитен рок и дпополнителен термин за полагање во есенски испитен рок за прв и втор циклус на студии за учебната 2022-2023

 1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
  ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во есенски испитен рок ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања, во периодот од

14.08.2023 до 17.08.2023 година,

Начин и постапка на пријавување во есенски испитен рок:

 1. ЕЛЕКТРОНСКИ
 1. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
 • По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања од 14.08.2023 до 17.08.2023, така што бројот од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на хартиената пријава, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

Распоредот можете да го преземете на  следниот ЛИНК.

 1. ПРИЈАВУВАЊЕ ВО
  ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ВО ЕСЕНСКИИСПИТЕН РОК

Пријавување испити на прв и втор циклус студии во дополнителниот термин за полагање во есенски испитен рок ќе се врши електронски со користење на iKnow системот И физички во службата за студентски прашања, на следниот датум:

20.09.2023

Начин и постапка на пријавување во дополнителен термин за полагање во есенски испитен рок:

 1. ЕЛЕКТРОНСКИ
 1. ФИЗИЧКИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
 • По електронското пријавување, студентите физички ги доставуваат пријавите за полагање во службата за студентски прашања на 20.09.2023, така што бројот од електронската пријава(се отчитува од iKnow системот) задолжително се запишува на хартиената пријава, што физички се доставува во службата за студентски прашања.

НАПОМЕНА: Покрај доставуањето пријава во службата за студентски прашања, студентите ја доставуаат и уплатницата за дополнителниот термин за полагање во летен испитен рок, согласно Одлуката за износи на плаќање за дополнителните сесии по испит на прв циклус студии и на втор циклус студии .

Распоредот можете да го преземете на  следниот ЛИНК.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux