ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА III, V, IX СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИ ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА

Електронското запишување на III, V, IX семестар за студенти запишани во учебната 2017/ 2018 година е ЗАДОЛЖИТЕЛНО за сите студенти и ќе се одвива во периодот од 18.4.2018 година до 24.4.2018 година во службата за студентски прашања секој работен ден од 12:00 до 16:00 часот кај Советникот за ИКТ Мики Бишкоски.

Електронското запишување на семестар за студентите кои се на АПСОЛВЕНТСКА екскурзија ќе можат да го реализираат во периодот од 2.5.2018 година до 9.5.2018 година во службата за студентски прашања секој работен ден од 12:00 до 16:00 часот кај советникот за ИКТ Мики Бишкоски.