Граѓанско процесно право – резултати од влезен колоквиум одржан на 05.09.2018 година

На следниот линк можете да ги погледнете резултатите од влезниот колоквиум по ГПП одржан на 5.9.2018.

Преглед ТУКА.