Игновска, д-р Елена

Научно - наставно звање Вонреден професор
Институт Граѓанско право
Катедра Граѓанско материјално право
Предмети на прв циклус студии Семејно и наследно право
Предмети на втор циклус студии Современи наследноправни системи, Граѓанско право-применета програма, Социологија на семејството, Новите репродуктивни технологии и правото, Европско семејно право и Институти на семејното право
Предмети на трет циклус студии Семејно право, Наследно право
Кабинет бр. 31
Приемно време за студентите закажување на консултации преку електорнска пошта
Телефонски број во кабинет 02 3117244, локал 112
Е-mail адреса e.ignovska@pf.ukim.edu.mk
elena_ignovska@yahoo.com
Wordpress Table Plugin Одлука за последен избор во звање – д-р Елена Игновска
Биографија