Испити по предметите Администативно право и Јавна Администрација

Испити по предметитет Администативно право иЈавна Администрација ќе се одржат на 9.11.2017 година во 9:00 во АМФ.3