МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – резултати од завршен испит (23.05.2018 година)

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од испитот меѓународно приватно право кој се одржа на ден 23.05.2018 година. Впишувањето на оцените и увид во тестовите ќе се одржи на ден 30.05.2018 година, во 12:00 часот во Депозитната библиотека на ООН (просторијата пред читалната на Правниот факултет)

Преглед ТУКА