Одлука за спроведување дополнителна испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти-апсолвенти на прв циклус на студии

Во прилог е одлуката за спроведување дополнителна испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти-апсолвенти на прв циклус на студии. ТУКА