ОТШТЕТНО ПРАВО: ТЕРМИНИ ЗА ПОСЕТА НА ГРАЃАНСКИ СУДЕЊА

Во прилог се дадени термините за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје, за студентите кои ја слушаат студиската програма отштетно право, како изборна во VIII-миот семестар, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. ТУКА

Термините и распоредот по групи се фиксни и не подлежат на промени, од причина што истите се најавени на Судската полиција. Студентите се должни со себе да носат индекс и документ за лична идентификација. Исто така, студентите кои што посетуваат судења се должни да се најават во Судот десет минути пред соодветниот термин на рочиштето.