Потпишан меморандум за соработка со Правниот факултет во Ријека

Деканите на Правниот факултет „Јустинијан Први” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје и на Правниот факултет при Универзитетот во Ријека потпишаа меморандум за соработка на 12.6.2024 г. по што катедрите по Римско право од двата факултета одржаа тркалезна маса за универзалноста на римското право.