Прв меѓународен форум за политиката “Еден појас – еден пат”: Странските директни инвестиции во Централна, Источна и Југоисточна Европа

Прв меѓународен форум за политиката “Еден појас – еден пат”: Странските директни инвестиции во Централна, Источна и Југоисточна Европа ќе се одржи на 25 април 2018 година во 10 часот, Сала на Наставно-научниот совет (1 кат)

Учесници

  1. Проф. д-р Билјана Ангелова, Проректор на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
  2. Проф. д-р Горан Коевски, декан и редовен професор (Правен факултет-Скопје)
  3. Проф. д-р Сашо Георгиевски, редовен професор  (Правен факултет-Скопје)
  4. Проф. д-р Александра Максимовска, редовен професор (Правен факултет-Скопје)
  5. Проф д-р Предраг Трпески (Економски факултет – Скопје)
  6. Проф. д-р Александар Стојков  (Правен факултет-Скопје)
  7. Li Changqing, Associate professor at School of International Business, Southwestern University of Finance and Economics (China)
  8. Dejun Cao, Director of Centre for CEE & Balkan Studies School of International Business, Southwestern University of Finance & Economics (China)
  9. Yuruo Yan, Institute of Population Studies, Southwestern University of Finance & Economics (China)
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux