Резултати од испитот по Право и Информатичка технологија

Во прилог се резултати од испитот по Право и Информатичка технологија. ТУКА