Резултати од испитот по Вовед во правото за правни студии одржан на 31.03.2018 г. кај Проф. Александар Спасов

Во прилог се резултатите од испитот по Вовед во правото за правни студии одржан на 31.03.2018 г. кај Проф. Александар Спасов. ТУКА