Резултати од Економика, Политичка Економија и МЕО

На следниот линк можете да ги погледнете резултатите од испитите по економика, политика економија и МЕО.

Резултати. ТУКА