СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Трајче Митровски  Ограничување на слободите и правата во време на пандемија Covid 19 во Република Северна Македонија  12.12.2023 

(ВТОРНИК) 

10:30  Стара сала за ННС 
Неда Чаловска  Линијата меѓу човековите права и безбедносните правила на граничните премини од интерсекциски аспект  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

10:00  Нова сала за ННС 
Фросина Филиповска  Финансирање на општини преку заеми и кредити  14.12.2023 

(ЧЕТВРТОК) 

10:00  Стара сала за ННС 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux