СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 09.09.2020 година,во 11 часот, кандидатот Тамара Јарчевска ќе ја брани својот магистерски труд на тема: „Принципот на трансферна цена во даночното право на државите од Југоисточна Европа“

Одбраната ќе се одржи преку видео конференциска платформа ,,Skype link: https : // joln.skype.com/ fidP6 vdxhIOB “.

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопј