СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Сашка Андонова  Заштита на правата од интелектуална сопственост во автомобилската индустрија  29.12.2023 

(ПЕТОК) 

15:00  Стара сала за ННС 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux