СООПШТЕНИЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  НАСЛОВ НА ТРУДОТ  ДАТУМ  ЧАС  ПРОСТОРИЈА 

 

Зорица Велковска  Правни и економски аспекти на социјалните претпријатија и на инвестирањето со социјално влијание  29.12.2023 

(ПЕТОК) 

12:00  Стара сала за ННС 
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux