Соопштение

ИМЕ И ПРЕЗИМЕНАСЛОВ НА ТРУДОТДАТУМЧАСПРОСТОРИЈА  
 Андреј Гулабовски  уставно правоОблици на остварување на правото на граѓаните на локална самоуправа со посебен осврт на Република Северна Македонија11.01.2023 (СРЕДА)12:00Стара сала за ННС
Панче Патоски  политички студииThe Effects of District Magnitude on Development and Functioning of Political System with Special Reference to Republic of North Macedonia (Ефектите на големината на изборната единица врз развојот и функционирањето на политичкиот систем со посебен осврт кон Република Северна Македонија)12.01.2023 (ЧЕТВРТОК)11:00Стара сала за ННС
Ристо Гулевски                    деловно  правоВидови банки и нивните различни функции16.01.2023 (ПОНЕДЕЛНИК)12:00Стара сала за ННС
Елена Димова-Иваноска             деловно  право ст.програмаКонтрола на концентрациите кои се создаваат при спојувања и преземања16.01.2023 (ПОНЕДЕЛНИК)13:00Стара сала за ННС

30/12/2022

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux