Соопштение за работно време на службата за студентски прашања

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопјe, започнувајќи од 19.02.2018 година (понеделник), архивата и службата за студентски прашања ќе работат со ново работно време:

· Службата за студентски прашања со странки ќе работи од 12 до 17 часот

· Архивата на факултетот со странки ќе работи од 12 до 15 часот.

Ве молиме да го почитувате работното време.