ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ КАЈ Ј. ДАБОВИЌ, Н. ГАВРИЛОВИЌ И Н. ЗДРАВЕВА

Се известуваат студентите дека завршните испити по следните предметни програми:

• договорно право (задолжителна за насока по граѓанско право)

• право на интелектуална сопственост (задолжителна за насока по деловно право),

• отштетно право (изборна од модул за насока по граѓанско право),

• право на интелектуална сопственост (изборна од модул за насока по граѓанско право),

• конкурентско право (опциона од деветти семестар),

• потрошувачко право (опциона од деветти семестар),

• договорно право (опциона од деветти семестар),

• интернет право (опциона од деветти семестар),

• право на интелектуална сопственост (опциона од деветти семестар),

• договори на автономната трговска практика (опциона од деветти семестар),

• отштетно право (опциона од деветти семестар), и

• Competition & Antitrust (задолжителна за насока по право на интелектуална сопственост),

ќе се одржат на 29.01.2018 година, со почеток од 16:00 часот, во амфитеатар 4.juicer brands

Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит, како и доказ за уредена обврска за административна такса. Доколку има поклопување на полагање на повеќе предметни програми во ист термин, во однос на изборните и опционите предмети, дополнителни термини ќе бидат договорени во закажаниот термин.

Ј. Дабовиќ-Анастасовска
Н. Гавриловиќ
Н. Здравева
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux