ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р В. КАНДИКЈАН, ПРОФ. Д-Р А. СТОЈКОВ И ПРОФ. Д-Р К. ШАПКОВА ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО 14.00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР 2