Испити по предметите Административно право и Јавна Администрација Втор Циклус на студии

Испити по Административно право и Јавна Администрација Втор Циклус на студии ќе се одржат на 9.11.2017 година во 9:00 во АМФ.3