СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први “ во Скопје, соопштува дека на ден 24.04.2020 година (петок) во 11 часот, кандидатот Оливер Митов ќе го брани својот магистерски труд на тема: ,,Воспоставување на ефикасна правна помош во кривичните предмети“.  Одбраната ќе се одржи преку видео-конференциска врска ,,zoom“.

 Од Правниот факултет

„Јустинијан Први“ во Скопје