СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 17.03.2022 година ( среда) во 11 часот, кандидатката Роза Јаневска, студентка на втор циклус студии – историја на правото ќе го брани својот магистерски труд на тема: „Европа во првата половина на XX век (историско-правна анализа на развојот на германската државност)“

Одбраната ќе се одржи преку видеоконференциска платформа Microsoft teams.

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

10/03/2022