Известување за прва испитна сесија во учебна 2022/2023 година

Почитувани,   

Ве известуваме дека согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии во учебната 2022/2023 година првата испитна сесија ќе се спроведе во период од 16 јануари до 14 февруари 2023 година.    

Термините за испитите во првата испитна сесија во учебната 2022/2023 година студентите ги договараат во координација со предметните наставници врз основа на пријавата за избор на предметите од академската обука.   

Со почит

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 14.11.2022 година (понеделник) со почеток во 12 часот, кандидатот м-р Емрах Михтароски ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Создавањето на сопственичката структура и положбата на малцинските акционери во корпорациите“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

07/11/2022

СООПШТЕНИЕ

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 26.10.2022 година (среда) со почеток во 13.30 часот, кандидатот м-р Мухамед Јашари ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Руската надворешна политика под водството на Владимир Путин и Западен Балкан“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје 

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,  

Ве известуваме дека согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии во учебната 2021/2022 година, третата испитна сесија ќе се спроведе во период од 22 август до 16 септември 2022 година.   

Термините за испитите во третата испитна сесија студентите ги договараат во координација со предметните наставници.  

Со почит  

С О О П Ш Т Е Н И Е

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, соопштува дека на ден 11.07.2022 година (понеделник) со почеток во 11 часот, докторантката м-р Александра Средовска Лозановски ќе ја брани својата докторска дисертација на тема: „Криминолошки и казненоправни аспекти на злоупотребата на личните податоци“.  Одбраната ќе се одржи во салата за состаноци на Правниот факултет „Јустинијан први“ – Скопје,  (сала за ННС под деканат). 

Од Правниот факултет      

„Јустинијан Први“ во Скопје 

СООПШТЕНИЕ ЗА ВТОР ИСПИТЕН РОК 

Почитувани студенти, 

Ве известуваме дека согласно Академскиот календар на Универзитетската школа за докторски студии во учебната 2021/2022 година, втората испитна сесија ќе се спроведе во период од 13 јуни до 1 јули 2022 година.  

Термините за испитите во втората испитна сесија студентите ги договараат во координација со предметните наставници. 

Со почит