Резултати од испитот по Вовед во правото за правни студии, политички студии и новинарски студии и по Филoзофија на правото одржан на 12.06.2018 година кај доц. д-р Александар Љ. Спасов

Почитувани студенти,

Во прилоог резултати од испитот по Вовед во правото за правни студии, политички студии и новинарски студии и по Филoзофија на правото одржан на 12.06.2018 година кај доц. д-р Александар Љ. Спасов.

На следниов линк можете да ги погледнете резултатите. ТУКА

Соопштение

ПРВ ЦИКЛУС – ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО: ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО ЈУНСКА ДОПОЛНИТЕЛНА СЕСИЈА

 

Се известуваат студентите дека завршниот испит по облигационо право ќе се полага на 27.06.2018 година, од 14:00 часот, во амф. 4. Студентите задолжително да го пријават испитот на Службата за студентски прашања најдоцна на 26.06.2018 (понеделник) и со себе да носат индекс.

 

Ј. Дабовиќ

Н. Гавриловиќ

Н. Здравева

 

ВТОР ЦИКЛУС – ИСПИТИ КАЈ Ј. ДАБОВИЌ, Н. ГАВРИЛОВИЌ И Н. ЗДРАВЕВА: ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО ЈУНСКА (ДОПОЛНИТЕЛНА) СЕСИЈА

 

Се известуваат студентите дека испитите по следните предметни програми:

 • договорно право (задолжителна за насока по граѓанско право),
 • право на интелектуална сопственост (задолжителна за насока по деловно право),
 • Competition & Antitrust (задолжителна за насока по право на интелектуална сопственост),
 • отштетно право (изборна од модул за насока по граѓанско право),
 • право на интелектуална сопственост (изборна од модул за насока по граѓанско право),
 • конкурентско право (опциона од деветти семестар),
 • потрошувачко право (опциона од деветти семестар),
 • договорно право (опциона од деветти семестар),
 • интернет право (опциона од деветти семестар),
 • право на интелектуална сопственост (опциона од деветти семестар),
 • договори на автономната трговска практика (опциона од деветти семестар), и
 • отштетно право (опциона од деветти семестар),

 

ќе се одржат на 27.06.2018 година, со почеток од 14:00 часот, во амф. 4.

 

Студентите задолжително да го пријават испитот на Службата за студентски прашања најдоцна на 26.06.2018 (понеделник) и со себе да носат индекс.

Резултати од испитот Право на Интелектуална Сопственост ( Мастер Деловно Право)

Почитувани Студенти,

Во прилог резултатите од испитот Право на Интелектуална Сопственост ( Мастер Деловно Право) одржан во јунската испитна сесија.

На следниов линк можете да ги погледнете резултатите. ТУКА

Завршни испити по предметите кај проф. д-р К. Ристова – Астеруд за јунска КАЗНЕНА сесија 2018

 1. ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО – ПРАВНИ СТУДИИ.
  Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток) во 16 часот (амф.2 ).

 

 1. ВОВЕД ВО ПРАВО (Правни студии; Односи со јавност; политички студии – англиски јазик)

                   Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток) во амф. 2 со                     почеток во 14.00 часот;

 1. ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА – политички студии на македонски јазик

                   Полагањето на завршен писмен испит ќе се одржи на 21 -ти јуни (четврток)  во 16 часот                     (амф.2 ).

ВАЖНО за сите студент(к)и: Студент(к)ите се должни да носат уредни пријави, уплатници КНИЖНИ и индекс ( книжен/електронски) на денот испитот

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО – промена на термин за полагање на завршен испит (14.06.2018 година)

Почитувани колеги,

 

Заради вонредната седница на Наставно-научниот совет закажана за ден 14.06.2018 година во 10:00 часот,  завршниот испит по меѓународно приватно право закажан за 14.06.2018 година во 09:30 часот, ќе се одржи во 13:00 часот во амф. 2.

Соопштение

Почитувани студенти,

Испитите во дополнителната јунска сесија –  Административно право, Јавна администрација и испитите на мастер студии по административно право и јавна администрација ќе се одржат на 18.6.2018, 10:00 часот во Амфитеатар 2.