“Влијанието на дигитализацијата врз медиумскиот пејзаж – нова улога за новинарот?” – Работилница

Правен факултет “Јустинијан Први”, Универзитет
“Св. Кирил и Методиј”, Скопје
Нова сала за ННС, 1 кат

Датум: вторник, 14 ноември 2017 година

Време: 10.00 – 12.15 часот

Јазик: англиски

Во прилог се дополнителните информации за настанот.ТУКА

Background of Fojo Media Institute & director Kersti Forsberg. ТУКА

News Verification Guide. ТУКА

Правен факултет ” Јустинијан Први ” во Скопје организира Ораторската вечер ” Иво Пухан “

Организациониот одбор на Ораторската вечер ” Иво Пухан ” објавува ПОВИК за учество на XXI Ораторска вечер ” Иво Пухан ”

Во прилог се дополнителните информации како и пријавување за учество. ТУКА

Правниот факултет во Скопје го одбележува својот 66-годишен јубилеј

Правниот факултет “Јустинијан Први” во Скопје денес одбележува 66 години од своето основање. На 3 ноември 1951 година, Владата на Народна Република Македонија го основаше Правно-економскиот факултет како член на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Програмата за одбележување традиционално се организира во рамките на Меѓународниот ден на правата на човекот во декември. За многу години!

Од Деканатот на Правниот факултет

Конкурс за ангажирање студенти на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за потребите на Стручната служба на Факултетот

Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје распишува конкурс за избор на најмногу 20 студенти кои ќе бидат ангажирани за технички активности во Стручната служба на Факултетот во текот на учебната 2017/2018 година и тоа најмногу 10 студенти ангажирани во зимскиот семестар во учебната 2017/18 година (во период декември 2017 година, јануари, февруари и март 2018 година) и најмногу 10 студенти ангажирани во летниот семестар во учебната 2017/18 година (во период април, мај, јуни, до 10 јули и од 15 август 2018 година).

Во прилог се дополнителните информации како и аплицирање за конкурсот. КЛИКНИ
ТУКА.

Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ПРВ и ВТОР циклус на студии

Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ПРВ циклус на студии
ТУКА.
Одлука за спроведување дополнителна /октомвриска/ испитна сесија во учебната 2017/18 година за студенти на ВТОР циклус на студии
ТУКА.

Распоред на часови за ВТОР ЦИКЛУС на студии за учебната 2017/2018 година.

Во прилог е распоредот по насоката КАЗНЕНО ПРАВО. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ГРАЃАНСКО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ГРАЃАНСКО ПРАВО 9-ТИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ДЕЛОВНО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ДЕЛОВНО ПРАВО 9-ТИ СЕМЕСТАР. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката МЕЃУНАРОДНО ПРАВО. ТУКА.
Во прилог е распоредот по насоката ФИНАНСОВО ПРАВО 7-МИ СЕМЕСТАР. ТУКА.

Повик за студенти за учество во правна клиника

Почитувани студенти,
Правната клиника за ранливи групи при Правниот Факултет „Јустинијан Први“ објавува отворен повик за прием на нови студенти-учесници. Право на пријавување имаат студентите од прв циклус на студии кои имаат завршено IV семестар, и студентите од втор циклус на студии.
За повеќе информаации кликнете ТУКА.

Листа на изборни предмети 9-ти семестар

Почитувани студенти,
Доколку ве нема на списокот за изборни предмети за 9-ти семетар ве молам обратете се на ikt@pf.ukim.edu.mk или обратете се на студентската служба.

Планинарска тура

Се известуваат студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје дека на ден 27.10.2017 година (петок), ќе се одржи спортско-рекреативен и забавен ден, 32. есенска студентска планинарска тура „Водно 2017 година“. Традиционално, покровител на Планинарската тура е ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Оваа спортска активност се одржува по повод „13 Ноември“- Денот на ослободувањето на град Скопје.
Студентите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје на ден 27.10.2017 година, се ослободуваат од редовните обврски на факултетот, за да земат учество на планинарската тура Водно 2017 година.
Студентите од прва година задолжително треба да го понесат својот индекс.
Почетокот на планинарската тура „Водно 2017 година“ е во 10 часот на платото пред хотелот на „Средно Водно“.

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ИМААТ ИЗБРАНО ОПЦИОНЕН ПРЕДМЕТ КАЈ ПРОФ.Д-Р ДИМИТАР ГЕЛЕВ

Се информираат студентите кои имаат избрано Опционен предмет на Мастер студиите кај проф.д-р Димитар Гелев да се прикачат на facebook страницата на овој линк: за да ги добиваат сите релевантни информации за Опционите предмети кај проф.д-р Димитар Гелев.