Линк за испити во ТРЕТА декада кај проф. д-р В. Кандикјан и проф. д-р К. Шапкова Коцевска

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a854b9e78a9874090893ab5318d60d9bf%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a6451ea-4362-42eb-af3e-5d9c08dd0edf&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665

Предмети: Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии, Економика на јавен сектор
Сите информации во врска со испитот ги има во каналот General на Microsoft Team.

Термини за полагања во Јунската испитна сесија 2019/20 година

ПРВ ЦИЛКУС

Меѓународно приватно право – 3 декада
ПИТ (2 и 3 група) – 1, 2 и 3 декада
Вовед во правото – 1, 2 и 3 декада
ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО – 1, 2ра и 3та декада
МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО -1, 2ра и 3та декада
Меѓународно приватно право – 1 и 2 декада
Применета економика – правни студии – 1, 2 и 3та декада
Применета економика – новинарство – 1, 2 и 3та декада
ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА – 1,2 и 3 декада
МАРКЕТИНГ – 1, 2 и 3 декада

ВТОР ЦИКЛУС

ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГ – ВТОР ЦИКЛУС – 1,2 и 3 декада
Брендирање и рекламирање – 1, 2 и 3 декада
Деловно опкружување на РМ – 1, 2 и 3 декада
Маркетинг и медиуми, маркетинг – опционен -1,2 и 3 декада

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите на мастер студиите, дека, согласно објавениот распоред, испитот на мастер студиите кај проф. д-р Никола Тупанчески и проф. д-р Александра Деаноска  – Трендафилова ќе се спроведе во терминот на 17.6.2020 година во 12 часот, оnline, усно.

Read more…

Термин за впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Се известуваат студентите на мастер студии дека оценки по предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Стечајна постапка, Нотарско право, ГПП на ЕУ и Алтернативно решавање на спорови ќе се впишуваат на 2.3.2020 година (понеделник), во 11 часот, во кабинетот на проф. д-р Зороска Камиловска