Термин за впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Се известуваат студентите на мастер студии дека оценки по предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Стечајна постапка, Нотарско право, ГПП на ЕУ и Алтернативно решавање на спорови ќе се впишуваат на 2.3.2020 година (понеделник), во 11 часот, во кабинетот на проф. д-р Зороска Камиловска

Консултации по предметот Авторско право

Консултации по предметот Авторско право на втор циклус студии по право на интелектуална сопственост ќе се одржат во вторник, 23 декември во 10 часот во кабинетот на проф. д-р Родна Живковска.