СООПШТЕНИЕ

Испитот Судско право ќе се одржи на 11.09.2019 година во 11 часот.

До Студентите на последипломски студии по интелектуална сопственост, запишани во учебните години 2011/2012, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Почитувани колеги,

Со оглед на роковите за студирање,  Ве известуваме дека согласно одредбите во Вашите договори, во врска со Вашето магистрирање, што е можно поскоро, потребно да се обратите кај доц. д-р Христина Рунчева, на mail: h.runchevatasev@pf.ukim.edu.mk.

 

Со почит,

Термин за впишување оценки кај проф. д-р Зороска Камиловска и доц. д-р Ракочевиќ

Се известуваат студентите на мастер студии дека оценките по предметите парнично право, вонпарнично и извршно право, арбитражно право, алтернативно решавање на спорови, нотарско право и стечајна постапка ќе се впишуваат на 03.07.2019 година (среда), од 10 часот, во кабинетот на доц. д-р Милка Ракочевиќ.

СООПШТЕНИЕ

Се информираат студентите кои ги имаат избрано предметите политичка култура и политичка митологија кај проф. д-р Ненад Марковиќ во летниот семестар 2018-2019 академска година, дека консултациите по предметот ќе се одвиваат секој петок од 9 до 11 часот во ТЕМПУС просторијата. Првата средба ќе се одржи на 19 април (петок).

ДОГОВОРНО ПРАВО: VII-МИ СЕМЕСТАР: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во ПРИЛОГ се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет договорно право. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 17.04.2019 година, од 11:00 до 11:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 11:15 до 11:30 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид.

COMPETITION & ANTITRUST: РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во ПРИЛОГ се резултатите од завршното оценување по наставниот предмет Competition & Antitrust. Оцените ќе се впишуваат во индекс на 11.04.2019 година, од 11:00 до 11:15 часот, во кабинетот на проф. д-р Ненад Гавриловиќ. Студентите со себе задолжително да носат индекс. Личното присуство не е задолжително. Надвор од овој термин оценки ќе се впишуваат само во дополнителни јавно закажани термини. Увид ќе може да се изврши од 11:15 до 11:30 часот. Во однос на увидот, личното присуство е задолжително. Надвор од овој термин нема да може да се врши увид

(ОБНОВЕНО) ОТШТЕТНО ПРАВО: ТЕРМИНИ ЗА ПОСЕТА НА ГРАЃАНСКИ СУДЕЊА

Во ПРИЛОГ се дадени изменетите термини за посета на граѓански судења пред Основниот суд Скопје 2 Скопје, за студентите кои ја слушаат предметната програма отштетно право, како изборна во VIII-миот семестар, на насоката за граѓанско материјално право и граѓанско процесно право. Термините и распоредот по групи се фиксни и не подлежат на промени, од причина што истите се најавени на Судската полиција. Студентите се должни со себе да носат индекс и документ за лична идентификација. Исто така, студентите кои посетуваат судења се должни да се најават во Судот десет минути пред соодветниот термин на рочиштето.

Н. Гавриловиќ