ТЕРМИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 09.02.2021, во амф. 7, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска сесија 2019) од 09:00 часот
Облигационо право (септемвриска сесија 2019) од 09:10 часот
Облигационо право (октомвриска сесија 2019) од 09:20 часот
Облигационо право (февруарска сесија – прва декада 2021) од 09:30 часот
Облигационо право (февруарска сесија – втора декада 2021) од 09:40 часот
Испити на мастер студии (сите сесии) од 09:50 часот

Термин за впишување оценки кај проф.д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ


Почитувани студенти,
Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Стечајна постапка и Алтернативно решавање на споровите на мастер студии, ќе се впишуваат на 08..02.2021 година (понеделник), од 10.30 до 11.30 часот во кабинетот на проф. Ракочевиќ.

Преземете ги резултатите ТУКА.

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИТЕ ВО ВТОРА ДЕКАДА ВО ЗИМСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ШАПКОВА КОЦЕВСКА

Се известуваат студентите кои ќе полагаат Економика, Политичка економија, Современи економски теории, Деловни финансии и Јавни финансии дека испитот ќе се спроведе ПИСМЕНО на 5 февруари со почеток во 9 часот во амфитеатар 2. Оние колешки и колеги кои не доставиле пријава на Студентски прашања за соодветниот испит, треба да донесат уредно пополнета пријава на самото полагање. 

Студените задолжително мора да ги почитуваат мерките за заштита од Ковид 19 (носат маска, одржуваат растојание, користат средство за дезинфекција при влез во амфитеатарот). 

Важна напомена: Миграција од прва во втора декада и обратно, не е дозволена.  

Термин за впишување оценки кај проф.д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Почитувани студенти,
Оценки по предметот Граѓанско процесно право на додипломски студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Стечајна постапка и Алтернативно решавање на споровите на мастер студии, ќе се впишуваат на 29.01.2021 година (петок), од 10.30 до 11.30 часот во кабинетот на проф. Ракочевиќ.

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ОЦЕНКИ ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ НА ПРВ И НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ КАЈ ПРОФ.Д-Р ВАНЧО УЗУНОВ И ПРОФ.Д-Р БИЉАНА ПЕТРЕВСКА

Ги информираме студентите кои ги положија испитите на прв и на втор циклус на студии по предметите кај проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана Петревска, дека впишувањето на оценки во индекс и во пријава ќе се одржи на 8.2.2021 (понеделник) во 9 часот во Амфитеатар 4. Потребно e да ги оставите Вашите индекси и пријави во точното време во амф.4., и да не се задржувате во просторијата, туку потоа во 13 часот да дојдете повторно во Амф.4. за да си ги земете Вашите индекси со оценки.                                                                                                                                        Предметните професори

Термин за консултации за предмети избрани во 9-ти семестар кај проф. д-р Зороска Камиловска и проф. д-р Ракочевиќ

Се известуваат студентите на мастер студии кои во 9-ти семестар ги имаат избрано предметите Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Стечајна постапка, Граѓанско процесно право на ЕУ, Постапка за признавање и извршување на странски судски и арбитражни одлуки дека консултации по наведените предмети ќе се одржат на 25.11.2020 година (среда), во 11.30 часот, преку Мicrosoft Teams.

Во продолжение линк за пристап до креираната МТ група за консултации: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a914618ddfec04735a5f1b9364b61b708%40thread.tacv2/General?groupId=23a3cc46-b9e3-43fb-a16b-466a31c7761f&tenantId=c47145e5-ee39-4496-a056-afec08f35665

                                                                                    Проф. д-р Зороска Камиловска

                                                                                    Проф. д-р Ракочевиќ

ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗОРОСКА КАМИЛОВСКА И ПРОФ. Д-Р РАКОЧЕВИЌ

Се известуваат студентите дека оценки по предметот Граѓанско процесно право на прв циклус студии и предметите Парнично право, Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови и Стечајна постапка на втор циклус студии, ќе се впишуваат на 25.11.2020 година (среда), во 11 часот.

Доколку студентот не е во можност да го остави индексот во наведениот термин, оценката ќе може да ја подигне во следниот определен термин.

Индексите да се остават во кабинетот на проф. д-р Ракочевиќ.

Проф. д-р Зороска Камиловска

                                                                        Проф. д-р Ракочевиќ

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

Вашите индекси оставени во службата за студентски прашања можете да ги земете од 22.10.2020 година

Со почит,

Правен факултет “Јустинијан Први” во Скопје

ИНИ ЗА ОЦЕНКИ КАЈ Н. ГАВРИЛОВИЌ

Се известуваат студентите кои положиле испити кај проф. д-р Ненад Гавриловиќ дека оценки ќе се впишуваат на 23.10.2020, во амф. 7, по распоредот во продолжение. Студентите се должни со себе да носат индекс и уредно пополнета пријава за испит. Личното присуство не е задолжително. Студентите да го почитуваат распоредот во продолжение, како и да носат лична заштитна опрема.
Облигационо право (јунска сесија) од 09:20 часот
Облигационо право (септемвриска сесија) од 09:30 часот
Облигационо право (октомвриска сесија) од 09:40 часот
Договорно право (јунска, септемвриска и октомвриска сесија) од 09:50 часот