Докмановиќ, д-р Мишо

Научно - наставно звањеРедовен професор
ИнститутИнститут за правноисториски науки
КатедраКатедра за историја на правото
Предмети на прв циклус студииИсторија на правото, Современа македонска историја (англиски јазик)
Предмети на втор циклус студииБалканот и американската дипломатија во XX век, Дипломатски протокол, Историја на големите правни системи
Предмети на трет циклус студииБалканот во меѓународните односи, Споредбена правна традиција
Кабинет бр.17
Приемно време за студентитеПонеделник и четврток (10-12 часот)
Телефонски број во кабинет112
Е-mail адресаm.dokmanovic@pf.ukim.edu.mk
Биографија