Распоред на испити во дополнителна/казнена Мартовска сесија

Во прилог е распоредот распоред на испити во дополнителна/казнена Мартовска сесија. ТУКА

Распоредот секојдневно се АЖУРИРА согласно закажувањето од страна на професорите.

Задолжително пријавување на испитите на  студентската служба најдоцна еден ден пред полагањето на испитите доколку нема дополнително соопштение на соодветната насока.