Испит по Применета политика

Испитот по Применета политика (политички студии: група на македонски и англиски јазик), ќе се одржи во среда, 8 ноември во 12 часот.