ИСПИТИ ВО МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА КАЈ ПРОФ. ЗОРОСКА КАМИЛОВСКА И ДОЦ. РАКОЧЕВИЌ

Се известуваат студентите на мастер студии дека испитот по предметната програма Парнично право ќе се одржи на 26.03.2018 година (понеделник), од 11 часот, во амф. 3

Испитот по предметните програми Вонпарнично и извршно право, Арбитражно право, Нотарско право, Алтернативно решавање на спорови, Граѓанско процесно право на ЕУ ќе се одржи на 30.03.2018 година (петок), од 10 часот, во амф. 3