Испитот по Казнено материјално право-применета програма, Криминологија, Пенологија, Социјална патологија казнена сесија

Се известуваат студентите дека Испитот по Казнено материјално право-применета програма, Криминологија, Пенологија, Социјална патологија казнена сесија во казнена сесија ќе се одржи на 7.11.2017 година во 10 часот во амф.7.