Испитот по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски во казнена сесија

Се известуваат студентите дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев и проф. д-р Александра Груевска Дракулевски во казнена сесија ќе се одржи на 7.11.2017 година во 10 часот во амф.7.