Впишување на оценки по Казнено процесно право

Впишување на оценки по Казнено процесно право ќе се одржи на ден 26.12.2017( вторник) година во кабинетот кај предметните доценти.