КОНКУРС за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

Почитувани,

Во прилог конкурс за запишување студенти на прв и втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

Конкурсот за запишување на прв циклус студии можете да го погледенете на следниов линк,  ТУКА

Конкурсот за запишување на втор циклус студии можете да го погледнете на следниов линк, ТУКА