ЛИСТА СО УСПЕХ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ВТОР УПИСЕН РОК

Конкурсната комисија за прв циклус студии ја објави листата со успех од средно образование на кандидатите за запишување на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во втор уписен рок. Листата е објавена во системот за електронско пријавување и на огласната табла на Факултетот, а може да се преземе ТУКА.
Кандидатите за запишување имаат право на приговор на технички пропусти – грешки направени при пресме­тувањето на бодовите до 18/09/2018 (вторник) до 09.00 часот. Поуката за поднесување приговор може да се преземе ТУКА.
Конкурсна комисија