ОБЛИГАЦИИ: ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА

Се известуваат студентите дека завршниот испит по облигационо право ќе се полага на 07.06.2018 година, од 10:00 часот, во амф. 4. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит (преку Службата за студентски прашања) и доказ за уредена обврска за административна такса.