ОТШТЕТНО ПРАВО: ТЕРМИН ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА (ПРЕД СЕСИЈА)

Се известуваат студентите дека завршниот испит по отштетно право ќе се полага на 22.05.2018 година, од 12:00 часот, во амф. 4. Терминот важи за студентите кои одлучиле да полагаат пред сесија, а инаку важи редовно закажаниот термин. Студентите со себе задолжително да носат индекс, уредно пополнета пријава за испит и доказ за уредена обврска за административна такса.