Односи со јавност – Изборни предмети од Факултетот

(за седми и осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Интелектуална сопственост3,56Преземи
2Интервју3,56Преземи
3Аргументациони модели3,56Преземи
4Медиумите и правата на децата3,56Преземи
5Медицинско казнено право3,56Преземи
6Спортски менаџмент и маркетинг3,56Преземи
7Права од пренос на спортските натпревари3,56Преземи
8Политичка митологија3,56Преземи
9Политичка психологија3,56Преземи
10Парламентарно владеење во ЕУ3,56Преземи
11Европски интеграции3,56Преземи

 

(за деветти и десетти семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Односи со јавноста и НВО2,54Преземи
2Маркетинг и медиуми2,54Преземи
3Медиумско право2,54Преземи
4Култура на говорот2,54Преземи
5Истражување на публика2,54Преземи
6Интеркултурна комуникација2,54Преземи
7Лобирање и односите со јавноста2,54Преземи
8Односи со јавноста во услови на криза2,54Преземи
9Етика и естетика2,54Преземи
10Јавно мислење2,54Преземи