Односи со јавност – Изборни предмети од Факултетот

(за седми и осми семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Интелектуална сопственост3,56
2Интервју3,56
3Аргументациони модели3,56
4Медиумите и правата на децата3,56
5Медицинско казнено право3,56
6Спортски менаџмент и маркетинг3,56
7Права од пренос на спортските натпревари3,56
8Политичка митологија3,56
9Политичка психологија3,56
10Парламентарно владеење во ЕУ3,56
11Европски интеграции3,56

 

(за деветти и десетти семестар)

ПредметНаставаКредитиСилабуси
1Односи со јавноста и НВО2,54
2Маркетинг и медиуми2,54
3Медиумско право2,54
4Култура на говорот2,54
5Истражување на публика2,54
6Интеркултурна комуникација2,54
7Лобирање и односите со јавноста2,54
8Односи со јавноста во услови на криза2,54
9Етика и естетика2,54
10Јавно мислење2,54