predavanje-izbori-vo-sad

Предавање на тема изборите во САД и медиумите

predavanje-izbori-vo-sad-2Американските новинари Barbara Cochran и John Cochran одржаа две предавања на тема ,,Изборите во САД и медиумите” на 18 и 19.10.2016 година на Правниот факултет ,,Јустинијан Први”. На предавањата присуствуваа студенти од сите студиски програми од прв и втор циклус.