Резултати од испитот Семејно и наследно право одржан на 14.6.2018

Почитувани Студенти,

Во прилог резутатите од испитотп по Семејно и Наследно Право одржан на 14.6.2018.

Резултатите можете да ги погледнете на следниов линк. ТУКА