Соопштение

Се известуваат студентите дека терминот во јунска казнена сесија за полагање на испитите:

 

-КАЗНЕНО ПРАВО (Проф. Методија Каневчев/ Проф. Александра Груевска Дракулевски)

-КРИМИНОЛОГИЈА

-КАЗНЕНО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА

-ПЕНОЛОГИЈА

-СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА

 

е на 26.6.2018 година во 10 часот.

 

Од Професорите, с.р.